• HOTLINE TƯ VẤN - ĐẶT HÀNG
    0908.951.621
  • HOTLINE XỬ LÝ ĐƠN HÀNG
    0908.951.622
Sport Trophy
Mã số: 8B0051-en
Thông tin chi tiết Phân loại

Three sizes for choose:

A: 350 mm high, 160 mm diameter

B: 300 mm high, 140 mm diameter

C: 280 mm high, 120 mm diameter

The silver-plated trophy with wooden base; the body is highlighted with blue motifs that makes it more nice-looking, luxurious and noble; the mouth is wider with raised patterns.

The product is ideal for sport events or movement tournaments, etc. Design and laser engrave information as required by customers. 

Mục đích

Victory Recognition,

Vào dịp:

Tennis Tournament,

Thuộc nhóm:

Milano Medium
Màu sắc: GoldSilver
Thêm vào giỏ hàng

Bạn đã gửi email thành công, chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.