• HOTLINE TƯ VẤN - ĐẶT HÀNG
    0908.951.621
  • HOTLINE XỬ LÝ ĐƠN HÀNG
    0908.951.622
Sport Trophy
Mã số: 8B0053-en
Thông tin chi tiết Phân loại

Three sizes for choose:

A: 330 mm high, 160 mm diameter

B: 300 mm high, 140 mm diameter

C: 270 mm high, 120 mm diameter

Silver-plated trophy with unique patterns on the edge of the mouth and on two straps. The trophy is made completely of Italian imported material - a noble, elegant and nice looking brand and attached on a black MDF wooden base, an ideal gift for sport events, movement tournaments...

Design and laser engrave information as required by customers. 

Mục đích

Achievement Congratulation,

Vào dịp:

Tennis Tournament,

Thuộc nhóm:

Milano Medium
Màu sắc: GoldSilver
Thêm vào giỏ hàng

Bạn đã gửi email thành công, chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.