SẢN PHẨM ĐA DẠNG, CHẤT LƯỢNG
100% GIAO HÀNG ĐÚNG HẸN

Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục

Theo quyết định số 26/2005/ QĐ – BGD&ĐT về ban hành kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. Thông tư số 35/2015/ TT – BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành giáo dục. Nhà trường sẽ hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương như sau:

Quy định về tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục

Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục chính là hình thức khen thưởng của bộ trưởng giáo dục và đào tạo nhằm ghi nhận những công lao của cá cá nhân đã có thành tích đóng góp trong sự nghiệp giáo dục của đất nước

Kỷ niệm chương sẽ được tặng 1 lần cho cá nhân, không có hình thức truy tặng

Việc xét tặng phải được thực hiện trên đúng đối tượng có đủ tiêu chuẩn, quy trình và quy định đảm bảo nguyên tắc công bằng, dân chủ, công khai.

Các cá nhân được tặng kỷ niệm chương nhận theo quyết định của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo.

ky-niem-chuong-vi-su-nghiep-giao-duc-anh-1Điều kiện tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục

Cá nhân đã được tặng Huy chương “Vì sự nghiệp giáo dục” ban hành theo Quyết định số 1707QĐ – GD&ĐT ngày 19/5/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì không xét tặng Kỷ niệm chương. Huy chương “Vì sự nghiệp giáo dục” có giá trị như Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.

Cá nhân trong ngành Giáo dục
  • Thời gian công tác trong ngành giáo dục đủ 20 năm trở lên, trong thời gian đó hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
  • Cá nhân đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, các huyện nghèo được áp dụng chính sách như quy định đối với vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt. Được xét tặng sớm hơn so với thời gian quy định tại điểm A khoản này là 05 năm.
  • Đang công tác được cử đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sau đó, tiếp tục nhận công tác ngành giáo dục thì thời gian đó cũng được tính trong công tác ngành giáo dục để xét tặng kỷ niệm chương.
  • Có đủ thời gian công tác quy định tại điểm a khoản này nhưng bị kỷ luật từ mức khiển trách đến dưới mức buộc thôi việc, chỉ được xét tặng Kỷ niệm chương sau 02 năm, tính từ thời điểm có quyết định xóa kỷ luật. Thời gian chịu kỷ luật không được tính để xét tặng Kỷ niệm chương;
  • Cá nhân không đóng bảo hiểm xã hội, hồ sơ đề nghị khen thưởng do cơ quan quản lý cán bộ trước khi xem xét khen thưởng
  • Đối với cá nhân đã nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội, nay đơn vị giải thể hoặc sáp nhập thì đơn vị tiếp nhận nhiệm vụ của đơn vị đó có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, xem xét, đề nghị khen thưởng.
Cá nhân ngoài ngành Giáo dục

Đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo đảng, chính quyền đủ 1 nhiệm kỳ trở lên, có nhiều chỉ đạo trong đóng góp phát triển giáo dục, hoặc nhiều đóng góp xây dựng, ủng hộ tài chính sự phát triển ngành Giáo dục được sở giáo dục và đào tạo và đơn vị thụ hưởng xác nhận.

Cá nhân là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư nước ngoài

Cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài có đóng góp tích cực vào việc xây dựng, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Việt Nam, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Giáo dục Việt Nam với các nước và các tổ chức quốc tế.

Người có đủ điều kiện và hoàn thành hồ sơ đề nghị xét tặng kỷ niệm chương sẽ được khen thưởng.

ky-niem-chuong-vi-su-nghiep-giao-duc-anh-3

ky-niem-chuong-vi-su-nghiep-giao-duc-anh-2Mỗi một lĩnh vực khác nhau, những người có thành tích đóng góp đều được ghi nhận và tôn vinh bằng kỷ niệm chương hay bằng khen, huy chương…Để góp phần nâng tầm giá trị vinh danh. Quà Việt tự hào là đơn vị cung cấp quà tặng bảng vinh danh thầy cô và nhiều mẫu mã kỷ niệm chương pha lê Hà Nội, HCM với nhiều kiểu dáng hiện đại nâng cao giá trị vinh danh, tôn vinh người nhận.

Back to top