SẢN PHẨM ĐA DẠNG, CHẤT LƯỢNG
100% GIAO HÀNG ĐÚNG HẸN

Ngày 20 tháng 10 là ngày gì đối với phụ nữ

Ngày 20 tháng 10 hàng năm chính là ngày tôn vinh phụ nữ Việt Nam hay còn gọi là ngày phụ nữ Việt Nam. Đây chính là dịp để chúng ta cùng thể hiện lòng kính yêu và tôn trọng đối với các mẹ, các chị, các em, các bạn trên khắp mọi miền đất nước.

Phụ nữ Việt Nam ngày nay

Phụ nữ Việt Nam vốn sinh ra trong một đất nước với nền văn minh nông nghiệp, dựa trên nền tảng nghề trồng lúa nước và thủ công nghiệp nên phụ nữ Việt Nam đã trở thành lực lượng lao động chính. 

ngay-20-thang-10-la-ngay-gi-doi-voi-phu-nu-anh-1Bên cạnh đó, nước ta luôn luôn bị kẻ thù xâm lược, đời sống nghèo khổ. Từ thực tế đó mà người phụ nữ Việt Nam có bản sắc phong cách riêng

  • Họ là những chiến sĩ chống ngoại xâm kiên cường dũng cảm
  • Là người lao động cần cù, sáng tạo, thông minh
  • Là người giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giữ gìn, phát triển bản sắc và tinh hoa văn hoá dân tộc
  • Là những người mẹ dịu hiền, đảm đang, trung hậu đã sản sinh ra những thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng.

Lịch sử ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10

Lịch sử ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 cũng nằm trong dòng lịch sử chung của những người phụ nữ dân tộc. Theo tài liệu ghi lại, từ năm 1930, khi phong trào kháng chiến chống pháp bùng nổ mạnh mẽ với sự ra đời của nhiều hội cứu quốc, thu hút nhiều tầng lớp nhân dân yêu nước tham gia. 

ngay-20-thang-10-la-ngay-gi-doi-voi-phu-nu-anh-3Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương đã ghi: “Nam nữ bình quyền”. Đảng Cộng sản Đông Dương sớm nhận rõ, phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ: Đảng phải giải phóng phụ nữ, gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ.

Đảng Cộng sản Đông Dương yêu cầu và kêu gọi mọi tầng lớp phụ nữ nên tham gia các đoàn thể cách mạng và muốn lập riêng một tổ chức cho phụ nữ Việt Nam để lôi cuốn chị em phụ nữ, phái yếu tham gia cách mạng.

Trong đó, phụ nữ đã đứng lên thành lập một hội của mình vào ngày 20 tháng 10 năm 1930. Ban đầu hội lấy tên là Hội phụ nữ phản đế Việt Nam, sau này đổi thành Hội Phụ nữ Việt Nam. Để đánh dấu sự kiện này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định chọn ngày 20/10 hàng năm là ngày truyền thống của phụ nữ. Đây chính là ngày kỷ niệm và tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam, do vậy ngày này được lấy tên Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Ngày 20 tháng 10 là ngày gì đối với phụ nữ ảnh 3>>> Ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 được hình thành như thế nào?

Back to top
0908.951.621