Hội Thao - Văn Nghệ

Cổ vũ tinh thần cá nhân, tập thể cũng như lưu giữ những kỷ niệm đẹp của Thầy và Trò trong các hoạt động ngoại khóa văn – thể – mỹ của Nhà trường.