Biểu Trưng Truyền Thống – PL-058

SKU: PL-058

– Biểu trưng pha lê

– Chất liệu: pha lê trong suốt phối pha lê xanh

– Màu sắc: Trong suốt phối xanh dương

– Kích thước: C 165mm, P 158mm

– Thiết kế nội dung yêu cầu của khách hàng

Xóa
Chia sẻ