Biểu Trưng Truyền Thống – PL-059

SKU: PL-059

– Biểu trưng pha lê

– Chất liệu: pha lê trong suốt

– Màu sắc: Trong suốt phối xanh dương

– Kích thước: C 200mm, R 118mm

– Thiết kế nội dung yêu cầu của khách hàng

Xóa
Chia sẻ