Biểu Tượng Thể Thao – 5P04

SKU: 5P04

110.000 

Biểu tượng chiếCao giày và trái banh
– Chất liệu: Poly
– Màu sắc: Bạc
– Kích thước: Cao 75mm
– Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

Biểu tượng chiếCao giày và trái banh
– Chất liệu: Poly
– Màu sắc: Bạc
– Kích thước: Cao 75mm
– Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

Kích thước : C 75mm

Màu sắc : Bạc

Xóa