Biểu Tượng Thể Thao – 5P07

SKU: 5P07

130.000 

Biểu tượng số 3
– Chất liệu: Poly
– Màu sắc: Đồng
– Kích thước: 140x100mm
– Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

Biểu tượng số 3
– Chất liệu: Poly
– Màu sắc: Đồng
– Kích thước: 140x100mm
– Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

Kích thước : C 140mm, R 100mm

Màu sắc : Đồng

Xóa