Cúp Junior – JT1001

SKU: JT1001 (4 Sizes)

140 200 

Cúp Junior dành cho hội thao – văn nghệ
– Chất liệu: Nhựa tổng hợp
– Màu sắc: Vàng
– Kích thước: Sản phẩm có 3 kích thước
– Kích thước chưa bao gồm đỉnh cúp, Khách hàng được tùy chọn đỉnh cúp
– Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

Cúp Junior dành cho hội thao – văn nghệ
– Chất liệu: Nhựa tổng hợp
– Màu sắc: Vàng
– Kích thước: Sản phẩm có 3 kích thước
– Kích thước chưa bao gồm đỉnh cúp, Khách hàng được tùy chọn đỉnh cúp
– Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

Kích thước : Size A - C 245mm, P 80mm

Màu sắc : Vàng

Xóa