Biểu Trưng Truyền Thống – PL-057

SKU: PL-057

– Biểu trưng pha lê

– Chất liệu: pha lê trong suốt phối pha lê xanh

– Màu sắc: Trong suốt phối xanh dương

– Kích thước: C 180mm, R 185mm

– Thiết kế nội dung yêu cầu của khách hàng

Xóa
Chia sẻ