Biểu Trưng Truyền Thống – PL-061

SKU: PL-061

220 

Biểu trưng pha lê
– Chất liệu: Pha lê trong suốt
– Màu sắc: Trong suốt
– Kích thước: 195x 115x12mm
– Thiết kế nội dung yêu cầu của khách hàng

Kích thước : 195x 115x12mm

Màu sắc : Pha lê trong suốt

Xóa