Biểu Trưng Truyền Thống – PL-21-22-23

SKU: PL-21-22-23

1.111.111 1.111.111.111 

Biểu trưng pha lê hình tròn đế liền
– Chất liệu: Pha lê
– Màu sắc: Pha lê trong suốt
– Kích thước: Sản phẩm có 3 kích thước
– Thiết kế nội dung và Khắc laser hoặc bắn cát màu theo yêu cầu của khách hàng

Biểu trưng pha lê hình tròn đế liền
– Chất liệu: Pha lê
– Màu sắc: Pha lê trong suốt
– Kích thước: Sản phẩm có 3 kích thước
– Thiết kế nội dung và Khắc laser hoặc bắn cát màu theo yêu cầu của khách hàng

Kích thước : P 120mm

Màu sắc : Pha Lê Trong Suốt

Xóa