Biểu Trưng Truyền Thống – PL-215

SKU: PL-215

– Chỉ nhận đặt hàng với số lượng > 10

– Biểu trưng pha lê
– Chất liệu: Pha lê

– Màu sắc: Pha lê trong suốt

– Kích thước: C 225mm, R 90mm

– Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

Xóa
Chia sẻ