Biểu Trưng Truyền Thống – PL-R001

SKU: PL-R001

210 

Biểu trưng thủy tinh
– Chất liệu: thủy tinh trong suốt
– Màu sắc: Trong suốt
– Kích thước: Cao 160mm, R 110mm
– Thiết kế nội dung yêu cầu của khách hàng

Biểu trưng thủy tinh
– Chất liệu: thủy tinh trong suốt
– Màu sắc: Trong suốt
– Kích thước: Cao 160mm, R 110mm
– Thiết kế nội dung yêu cầu của khách hàng

Kích thước : C 160mm, R 110mm

Màu sắc : Trong suốt

Xóa