Biểu Trưng Truyền Thống – PL-R002

SKU: PL-R002

210 

Biểu trưng thủy tinh
– Chất liệu: thủy tinh trong suốt
– Màu sắc: Trong suốt
– Kích thước: Cao 180mm, R 90mm
– Thiết kế nội dung yêu cầu của khách hàng

Biểu trưng thủy tinh
– Chất liệu: thủy tinh trong suốt
– Màu sắc: Trong suốt
– Kích thước: Cao 180mm, R 90mm
– Thiết kế nội dung yêu cầu của khách hàng

Kích thước : C 180mm, R 90mm

Màu sắc : Trong suốt

Xóa