Biểu Trưng Truyền Thống – PL-062

SKU: PL-062

230 

Biểu trưng pha lê
– Chất liệu: Pha lê trong suốt
– Màu sắc: Trong suốt
– Kích thước: 170x162x15mm
– Thiết kế nội dung yêu cầu của khách hàng

Kích thước : 170x162x15mm

Màu sắc : Pha lê trong suốt

Xóa