Tốt Nghiệp – Khen Thưởng – 6717B

SKU: 6717B

430 

Bảng vinh danh bát giác khắc laser khen thưởng tốt nghiệp
– Chất liệu: Đồng
– Màu sắc: Vân xanh dương
– Kích thước: Phi 185mm
– Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

Bảng vinh danh bát giác khắc laser khen thưởng tốt nghiệp
– Chất liệu: Đồng
– Màu sắc: Vân xanh dương
– Kích thước: Phi 185mm
– Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

Kích thước : P 185mm

Màu sắc : Vân xanh dương

Xóa