Tốt Nghiệp – Khen Thưởng – 6720R

SKU: 6720R (3 Sizes)

370 500 

Bảng vinh danh đĩa khắc laser khen thưởng tốt nghiệp
– Chất liệu: Đồng
– Màu sắc: Vân đỏ
– Kích thước: Sản phẩm có 3 kích thước
– Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

Bảng vinh danh đĩa khắc laser khen thưởng tốt nghiệp
– Chất liệu: Đồng
– Màu sắc: Vân đỏ
– Kích thước: Sản phẩm có 3 kích thước
– Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

Kích thước : Size C - P 180mm

Màu sắc : Vân đỏ

Xóa