Biểu Trưng Truyền Thống – PL-060

SKU: PL-060

550 

Biểu trưng pha lê
– Chất liệu: Pha lê trong suốt phối xanh dương
– Màu sắc: Trong suốt phối xanh dương
– Kích thước: Cao 180mm, R 150mm
– Thiết kế nội dung yêu cầu của khách hàng

Kích thước : C 180mm, R 150mm

Màu sắc : Pha lê trắng xanh

Xóa